วัตถุมงคลเปิดจองล่าสุด
วัตถุมงคลมาใหม่ (พร้อมส่ง)
เหรียญเสมาครึ่งองค์เจริญพร ทองแดงรมดำลงยากนกนขาว หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เหรียญเสมาครึ่งองค์เจริญพร ทองแดงรมดำลงยากนกนขาว หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่

เหรียญเสมาครึ่งองค์เจริญพร
ทองแดงรมดำลงยากนกนขาว

350 THB

เหรียญเสมา ๓๐ ทัศ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลังยันต์ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา เหรียญเสมา ๓๐ ทัศ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลังยันต์ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา

เหรียญเสมา ๓๐ ทัศ
เนื้อทองแดงผิวไฟ หลังยันต์

250 THB

เหรียญเสมา ๓๐ ทัศ เนื้อทองฝาบาตร หลังยันต์ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา เหรียญเสมา ๓๐ ทัศ เนื้อทองฝาบาตร หลังยันต์ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา

เหรียญเสมา ๓๐ ทัศ
เนื้อทองฝาบาตร หลังยันต์

290 THB

เหรียญ ๘ รอบ เงินลงยาน้ำเงิน ไม่ตัดปีก ตอกโค๊ต ๙ รอบ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เงินลงยาน้ำเงิน ไม่ตัดปีก ตอกโค๊ต ๙ รอบ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เงินลงยาน้ำเงิน ไม่ตัดปีก ตอกโค๊ต ๙ รอบ

2,700 THB

เหรียญ ๘ รอบ ทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ ทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
ทองแดงรมดำหน้ากากทองระฆัง

290 THB

เหรียญ ๘ รอบ ทองแดงรมมันปูหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ ทองแดงรมมันปูหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
ทองแดงรมมันปูหน้ากากอัลปาก้า

290 THB

เหรียญ ๘ รอบ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองระฆัง หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองระฆัง

490 THB

เหรียญ ๘ รอบ เนื้อทองระฆังหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เนื้อทองระฆังหน้ากากอัลปาก้า หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เนื้อทองระฆังหน้ากากอัลปาก้า

390 THB

เหรียญ ๘ รอบ เนื้อเงินลงยาแดง จีวรเหลืองโบว์น้ำเงิน หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เนื้อเงินลงยาแดง จีวรเหลืองโบว์น้ำเงิน หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เนื้อเงินลงยาแดง จีวรเหลืองโบว์น้ำเงิน

2,700 THB

เหรียญ ๘ รอบ ทองระฆังหน้ากากทองแดงผิวไฟ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ ทองระฆังหน้ากากทองแดงผิวไฟ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
ทองระฆังหน้ากากทองแดงผิวไฟ

190 THB

เหรียญ ๘ รอบ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ เหรียญ ๘ รอบ เนื้อทองแดงผิวไฟ หลวงปู่หนู วัดไผ่สามเกาะ

เหรียญ ๘ รอบ
เนื้อทองแดงผิวไฟ

190 THB

พระกริ่งชินบัญชร เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อทอง ออกวัดนาศรีนวล พระกริ่งชินบัญชร เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อทอง ออกวัดนาศรีนวล

พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อทองทิพย์

350 THB

พระกริ่งชินบัญชร เนื้อทองแดง หลวงพ่อทอง ออกวัดนาศรีนวล พระกริ่งชินบัญชร เนื้อทองแดง หลวงพ่อทอง ออกวัดนาศรีนวล

พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อทองแดง

290 THB

เหรียญเสมาเจริญพร เนื้อทองแดงมันปู หลวงปู่ยวง วัดหน้าต่างใน เหรียญเสมาเจริญพร เนื้อทองแดงมันปู หลวงปู่ยวง วัดหน้าต่างใน

เหรียญเสมาเจริญพร
เนื้อทองแดงมันปู

250 THB

เหรียญเสมาเจริญพร นวะหน้ากากเงินขอบเงินลงยา หลวงปู่ยวง วัดหน้าต่างใน เหรียญเสมาเจริญพร นวะหน้ากากเงินขอบเงินลงยา หลวงปู่ยวง วัดหน้าต่างใน

เหรียญเสมาเจริญพร
นวะหน้ากากเงินขอบเงินลงยา

1,550 THB

เครื่องรางพญาคางคก เพิ่มทรัพย์ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว) เครื่องรางพญาคางคก เพิ่มทรัพย์ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว)

เครื่องรางพญาคางคก เพิ่มทรัพย์
เนื้อทองแดงรมดำ

250 THB

หนุมานน้อยหล่อ เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว) หนุมานน้อยหล่อ เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว)

หนุมานน้อยหล่อ
เนื้อทองแดง

150 THB

พระยอดธง รุ่น๑ เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว) พระยอดธง รุ่น๑ เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว)

พระยอดธง รุ่น๑
เนื้อทองแดง

200 THB

เหรียญหล่อพระมเหศวร เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว) เหรียญหล่อพระมเหศวร เนื้อทองแดง หลวงพ่อเง วัดปทุมสราวาส (นาลาว)

เหรียญหล่อพระมเหศวร
เนื้อทองแดง

200 THB

เหรียญกฐิน 59 เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อปัญญา วัดกกกว้าว เหรียญกฐิน 59 เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อปัญญา วัดกกกว้าว

เหรียญกฐิน 59
เนื้อทองแดงรมดำ

120 THB

เหรียญกฐิน 59 เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อปัญญา วัดกกกว้าว เหรียญกฐิน 59 เนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อปัญญา วัดกกกว้าว

เหรียญกฐิน 59
เนื้อทองฝาบาตร

120 THB

พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก ว่านผสมแร่เหล็กไหลถ้ำดาว ไม่ฝังตะกรุด หลวงพ่อทองดี วัดโนนลอย พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก ว่านผสมแร่เหล็กไหลถ้ำดาว ไม่ฝังตะกรุด หลวงพ่อทองดี วัดโนนลอย

พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก
ว่านผสมแร่เหล็กไหลถ้ำดาว ไม่ฝังตะกรุด

100 THB

พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก ว่านผสมแร่เหล็กไหลถ้ำดาว ทองแดงคู่ หลวงพ่อทองดี วัดโนนลอย พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก ว่านผสมแร่เหล็กไหลถ้ำดาว ทองแดงคู่ หลวงพ่อทองดี วัดโนนลอย

พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก
ว่านผสมแร่เหล็กไหลถ้ำดาว ทองแดงคู่

250 THB

ตะกรุดมหากระดอน (พอกครั่ง) ขนาด 3.5 นิ้ว หลวงปู่ดำ วัดหนองแฝก ตะกรุดมหากระดอน (พอกครั่ง) ขนาด 3.5 นิ้ว หลวงปู่ดำ วัดหนองแฝก

ตะกรุดมหากระดอน
(พอกครั่ง) ขนาด 3.5 นิ้ว

399 THB